Luis en pels noemen

april 12, 2009

Omdat dit weblog technische mankementen is gaan vertonen, zal ik een nieuw weblog aanmaken onder onderstaande naam

Filed under: Uncategorized — Kaj Elhorst @ 2:28 pm

www.4politicians.wordpress.com

april 10, 2009

Goede Vrijdag Nederland!

Gisteravond, Witte Donderdag, vroeg ik aan een goede vriendin of ze “morgen” Goede Vrijdag ging vieren. Met een enigszins wantrouwend gezicht keek ze me aan en vroeg ze: “Vieren?” Misschien zat daarin ook wel een lichte teleurstelling verborgen omdat ze had gehoopt dat tenminste ik, in deze godvergeten wereld, nog wel zou weten wat Goede Vrijdag inhield.  En zeker, ik weet het.

De krusiging van Jezus zou niemand vrolijk moeten stemmen want zelfs voor de meest doorgewinterde “je-moet-kunnen-zeggen-wat-je-wilt” agnost moet die krusiging een schande zijn, een door de staat aangestuurde lynchpartij. Dat doet denken aan de minder glorieuze jaren die onze oosterburen hebben doorgemaakt. En toch…

Jezus is niet voor niets gestorven, maar voor onze zonden, zo zegt het geloof ons. En dat is toch mooi. Iemand die voor onze zonden het hoogste offer brengt. Ik heb in interviews mensen voor minder de hemel in horen prijzen. En dat is dan nog afgezien van de symbolische waarde die je aan de gebeurtenis kunt hechten. Voor zoiets moois mag je toch het woord “vieren” wel gebruiken? Alle bijzondere christelijke dagen worden in mijn agenda aangeduid als feestdag. Volgens mij klopt dat ook want wat heb je aan een geloof als er niet te vieren valt?

Opoffering, Goede Vrijdag als feest van de Opoffering, ik wil die lijn hier, buiten het religieuze aspect om, wel even doortrekken naar de vierde(!)  mei. In de afgelopen jaren hebben we altijd gesproken over een dodenherdenking maar zou het voor ons en de gestorvenen niet veel mooier zijn als we de vierde mei zagen als een feestdag? Als een dag waarop we eraan herinnerd worden hoe groots mensen kunnen zijn in hun opofferingsbereidheid? Zo’n invalshoek zou het ook heel acceptabel maken om Duitsers bij die dag uit te nodigen want ook in Duitsland is in die dagen wat opgeofferd!

Dat plaatst ons dan meteen op een wat merkwaardige plaats ten opzicht van de vijfde mei. Die dag is altijd gezien als een feestdag, de dag waarop we ons konden verheugen over onze vrijheid hoewel die altijd relatief is. En toch

Misschien is de vijfde mei wel veel meer een dag van inkeer want wat doen we met die vrijheid? Als ik terugdenk aan de zojuist gememoreerde opofferingsbereidheid, dan valt daarvan toch niet zo heel veel terug te vinden in onze eigen samenleving? Vrijheid is voor velen toch vooral de vrijheid om maar “raak” te leven? Vrijheid is in veel opzichten de basis voor de crisis waarmee we nu te maken hebben, lijkt mij.

Je zou er haast toe komen om van de vijfde mei in dat verband een dag te maken van stille omgangen en klokgelui. Ik ben daar niet zo’n voorstander van maar het zou mooi zijn om er een wat stillere dag van te maken in de rij van feesten die op Goede Vrijjdag, Pasen en Vier mei te vieren zijn. Een stillere dag waarin we ons oprecht eens opofferen voor een ander ook al heeft die zijn of haar ellende zo op het eerste gezicht helemaal aan zichzelf te wijten. Dat zou pas ware vrijheid zijn, een Goede Mei.

Op vrijdag vergadert altijd de Ministerraad en dat zal nu wel niet het geval zijn. Drie gereformeerde voormannen zullen dat op Goede Vrijdag zeker willen voorkomen. Zou het nu niet mooi zijn als zij zich opofferden, het land introkken en overal bekendmaakten met welke standpunten van de oppositie zij het eens waren? Jahaa, Goeie Vrijdag!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.statenvertaling.net/kunst/lam-gods.html

www.yukiko.web-log.nl/yukiko/2006/02/opoffering.html

www.bol.com/nl/p/boeken/opoffering-en-heroiek/666831602/index.html

www.nl.thefreedictionary.com/opoffering

www.mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/29153-zelfmoord-of-opoffering.html

www.cinema.nl/artikelen/3204776/meditatie-over-liefde-en-opoffering

www.forums.marokko.nl/archive/index.php/t-1912611.html

 

 

 

 –

april 7, 2009

Zwangerschap en het inzicht achteraf

Van tijd tot tijd, afhankelijk van het jaargetijde, kom ik op straat een vrouw tegen met een dikke buik. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik dan, als het nodig is, te stellen dat het een zwangere vrouw is. Ja, dat houd ik meestal zelfs vol als een groot aantal anederen beweert dat het om lucht gaat. Op de dag van de bevalling kan ik dan ook meestal zeggen: “kijk, ik heb gelijk gehad.”   Zelden of nooit hoor ik dan nog iemand roepen: “Ja, achteraf is alles duidelijk.”

Toch zijn er veel vergelijkbare omstandigheden waarbij mij en anderen “achterafkennis” wordt verweten. Dat het mis zou lopen met onze economie door een veel te groot beroep op hebzucht en winstbejag, beweren velen al jaren. Toch hoorde ik vandaag nog een bankier zeggen dat “niemand heeft kunnen voorzien dat deze crisis eraan zat te komen.” Zouden hij en zijn collega’s oordopjes in hebben gehad? Of keken ze door tunnelvormige modellen naar hun prachtige cijfers? 

In de loop van de dag was er weer iemand, een generaal, aan het woord die met zichtbare moeite zichzelf moed liep in te spreken over de “opbouw” in Afghanistan. Een soortgenoot van hem trok zelfs een vergelijking tussen de Duitse nazitroepen die Nederland hadden bezet en de Taliban. De man wist kennelijk niet dat de Taliban Afghanistanen zijn, eigen volk dus. Hij vergat ook te vermelden dat Nederland in 1940 al een langdurige traditie van een soort democratie had gehad terwijl de Afghaanse leiders geen idee hebben hoe je dat woord moet uitspreken. Een derde spreker meende dat Nederland in Afghanistan moet blijven “opdat die negentien militairen niet voor niets zijn gesneuveld”. Hij wil kennelijk dat er eerst nog meer militairen voor niets sneuvelen. Want: wij gaan in Afghanistan helemaal niets bereiken. Dat is netzo helder als die zwangerschap die ik eerder noemde.

Er was een otnwikkelingswerker die zijn trots uitsprak over het feit dat hij in een dorpje een school had ontwikkeld waar meisjes lessen konden volgen. Laat ik het zo zeggen: over een paar jaar hebben ongeschoolde jongens die meiden die school weer uitgeranseld.  Natuurlijk, je kunt jezelf rijk rekenen, Je kunt ook proberen jezelf rekenschap te geven van het land waarmee je te maken hebt. 

Hoe komt het toch dat zoveel mensen in Nederland daartoe niet in staat zijn? Ministers, generaals, doctorandussen verkijken zich voortdurend op het land. “Deskundige” Leurdijk is pas na vele jaren tot het inzicht gekomen dat er geen winst in dat land te behalen valt. Hij is misschien één van de eersten die toegeeft dat ik al die jaren al gelijk heb gehad.

Dat hoef ik niet te horen maar kom me straks bij het deerniswekkende einde van deze “vredesoperatie” niet aan met de opmerking “er was niemand die dit had voorzien”.  Dat is zó denigererend omdat ik word ontkend en met mij vele anderen. Daar kan ik zolangzamerhand echt niet zo goed meer tegen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.inzicht.org

www.iq-test.nl/oefen-ruimtelijkinzicht.php

www.sleuteltotinzicht.nl

www.helderinzicht.com

www.varkensinzicht.nl

www.oplossinginzicht.nl

april 2, 2009

Mannen of spetters

In de loop van de jaren hebben wij heel wat verschillende serviezen verzameld. Het vervelende is dat er  aan elk van die serviezen wel iets ontbreekt, op één na dan. Maar ja, dat laatste gebruiken wij alleen voor hoogtijdagen, dus als er iemand komt eten of zo.  Waar al die serviesstukken gebleven zijn, weet ik niet maar ik heb inmiddels begrepen dat veel mannen in Nederland zich nog heel goed herinneren waar die kopjes, schotels, schalen en borden zijn. Ze hebben ze naar hun hoofd gesmeten gekregen. Mannen zijn net zo vaak slachtoffer van huiselijk, of huishoudelijk, geweld als vrouwen. Nou, daar ga je dan met je ego. Al weer zo’n terrein waar je als soort niets blijkt voor te stellen. En we hebben als man al zoveel moeten inleveren: intelligentie, zwijgzaamheid, oog-handcoördinatie, verstand van voetbal en politiek en ga zo maar door. Het enige wat nog overblijft, is natuurlijk spierkracht en lichaamsomvang. Ook op die gebieden moeten we trouwens gaan oppassen. Voor je het weet is de man gereduceerd tot een IVF-buisje, of , tenminste iets dat daarbij in de buurt komt.

Nu heb ik ook gehoord dat mannen zich nog veel meer schamen voor hun slachtoffersrol bij huiselijk geweld. Daar heb ik geen begrip voor. Als je vrouw steeds borden naar je kop gooit, ga je gewoon aan je vrienden vertellen dat ze zo’n voortreffelijke moeder voor de kinderen is. Dat doen vrouwen ook altijd. Als ze mishandeld worden, vertellen ze aan iedereen dat hun man zo’n goede vader is. Ik snap dat wel. Ik zou als moeder ook niets liever willen dan dat mijn kinderen dagelijks getuige waren van een vader die zijn vrouw in elkaar beukte. Je bent een goede moeder als je zoiets goed vaderschap noemt. Nee, een echte spetter is een man die openlijk tegenover zijn vrienden durft toe te geven dat er een nieuwe deur in de badkamer moet. Dat kreng staat echt op de meest onverwachte momenten open. De treden van de trap zijn trouwens ook aan vernieuwing toe.

Een echte spetter, maar wie heeft daar nog respect voor tegenwoordig? Niet minister Middelkoop die in de Bijbel het gebod “Gij zult doden” heeft ontdet en daarom maar het Ministerie van defensie heeft opgeéist. Middelkoop, die nooit in dienst was, heeft zich geërgerd aan de spetters van de SP. “Smakeloos en schadelijk voor het”prachtige” werk dat onze jongens en meisjes in Afghanistan doen. Dat prachtige werk bestaat overigens hoofdzakelijk uit zelfbescherming tegen de vriendelijke maar onbetrouwbare opiumboertjes uit de omgeving van Camp Holland (Say “Cheese”).  

Van Middelkoop vind ik nou trouwens echt zo’n man die wel tegen rondvliegend serviesgoed is opgewassen. Hij is te klein om te raken. Ja, in dat opzicht verslaat hij alle krijgsmachtonderdelen in één keer. Persoonlijk vond ik die bloedspetters op de voorruit van een auto wel prachtig werk. Misschien een beetje aan de magere kant. ik had graag nog weat verkoolde lijken gezien en lichamen die door een bernbom uiteengereten waren. Als je de realiteit laat zien, moet je er niet terughoudend in zijn. De aflevering van vrijheid en democratie gaat nu eenmaal met offers gepaard.

Is Middelkoop een spetter? Het kan best zijn dat de serviesdelen die zijn vrouw naar zijn hoofd gooit, rakelings over zijn hoofd scheren en dat hij dan denkt: hé, het prototype van de JSF komt laag over. Een spetter is hij daarmee nog niet. Dat wordt hij pas als een echte man durft toe te geven dat bij zijn vredesoperaties veel bloed vloeit. Maar ja, de schaamte hè?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.home.worldonline.nl/csnel/jz/hg.html

www.nu.nl/algemeen/1938993/inzicht-in-huiselijk-geweld-tegen-mannen.html 

www.elsevier.nl/web/Artikel.htm?contentid=228448

www.nl.wordpress.com/tag/huiselijk-geweld

www.relatie.blog.nl/gezin/2008/11/30/vrouw-bij-man

 

 

maart 31, 2009

Papavers en mafkezen

Den Haag is een internationale stad, er zijn vele conferenties geweest en ja, geloof het of niet, er is zelfs ooit een Vrede van den Haag gesloten. Wie zou dat niet nog een keer willen meemaken? Precies om die reden zijn  meer mafkezen dan ooit uit de hele wereld in de stad bijeengekomen om te praten over de wederopbouw van Afghanistan. Hoe zo wederopbouw?  Waar nooit iets is geweest, kun je ook niet aan wederopbouw doen.

Bij mijn bezoek aan het land in het begin zeventiger jaren was ik vooral op zoek naar stoffen die mij het ondragelijke van het aardse bestaan konden doen vergeten. De “weg” hield anderhalve kilometer buiten Kaboel op en niemand klaagde erover. Het enige verkeer buiten de stad bestond uit boertjes die met ezels vol opiumbollen hun dagelijks brood probeerden te verdienen. Wie een onbezorgde wandeling buiten de stad maakte langs de boerenakkers, begon spontaan te halluicineren vanwege de met opium bezwangerde lucht. Heerlijk! Ondanks mijn papaverdelirium heb ik daar niets kunnen ontdekken dat je zou moeten opbouwen of opnieuw opbouwen.

In die dagen regeerde er (het wordt bijna een Bijbelse tekst)  een koning die robijnen in de vorm van papaverbollen in zijn kroon had. Een stel mafkezen heeft een paar jaar later de koning verdreven en daarmee is de hele ellende begonnen. De Russen dachten dat Afghanistan hun zoveelste provincie kon worden maar ze werden in de pan gehakt en als gehakt in blik naar huis teruggestuurd. Dat was de Britten in de negentiende eeuw al zo vergaan in de omgeving van de Khyberpas.

Nu gaan wij het proberen. Er wordt nieuw vlees naar het land gestuurd om tot gehakt vermalen te worden, nog meer dan ooit tevoren en we gaan aan wederopbouw doen. Zoals gezegd is dat onmogelijk in een land waar nooit iets is geweest. Bovendien gaan we er Pakistan bij betrekken. Maar wat is nu eigenlijk Pakistan?  Pakistan is niet veel meer dan een niemandsland tussen India en Iran waarvan de bevolking zich er niet van bewust is dat ze in een land woont. Dat geldt althans voor een groot deel van de bewoners. Als je hen vertelt dat ze in Pakistan wonen, denken ze dat je de tovenaar van Oz bent. Beter kun je op zoek gaan naar Shangri La.

Er wordt ook nogal wat gevraagd van het Pakistaanse leger. Nou ja, leger. Eigenlijk gaat het om een bende boeven die zich aanpassen bij de cultuur van het gebied waar ze verblijven. Zo lang het maar baksjees oplevert. De “regering” van Pakistan heeft uitsluitend gezag in enkele straten van de hoofdstad. In de rest van het land maken allerlei stamhoofden de dienst uit, waaronder zeer velen die zichzelf de titel “Taliban” als eretitel hebben toegekend. Het verbluffende is doodeenvoudig het totale gebrek aan kennis en begrip dat in de “internationale gemeenschap” bestaat voor landen als Afghanistan en Pakistan.

Op het ogenblik valt Afghanistan enigszins te vergelijken met ons eigen land in de zeventiende eeuw: een verzameling staatjes waarbinnen ieder der gewesten zo’n beetje z’n eigen gang gaat. Degenen die het beste erin slagen om de centrale regering om te kopen, hebben het meeste succes. Wij gaan daar iets wederopbouwen dat nooit heeft bestaan en proberen de bevolking aan onze kant te krijgen. Dat zal alleen maar lukken als we ons ook gaan gedragen als een krijgsheer en dan…dan nog krijgen we maar een deel van de bevolking mee. Voorwaarde is dan wel dat we hen rustig verder laten gaan met de aanplant van papavers. Ik vreees dat de mafkezen in Den Haag daarvan inmiddels zoveel hebben gesnoven en gegeten, dat ze in hun eigen droombeelden zijn gaan geloven. Dat wordt pijnnlijk ontwaken!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.neerlandstuin.nl/planten/papaver.html

www.encod.org/info/AFGHANISTAN-CANNABIS-VERVANGT.html

www.elsevier.nl/web/europeseunie/afghaansepapavermoetmorfinepr

www.volkskrant.nl/archief_gratis/article551930.ece/Zet_Afghaanse_papaver-teelt_in_voor_aidspatient

www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=841

www.nrc.nl/buitenland/afghanistan/article2198324.ece/Hoge_verwachtingen_van_Afghanistanconferentie

http://blogsearch.google.nl/blogsearch?hl=nl&q=Afghanistan+conferentie&um=1&ie=UTF-8&ei=mv_RSfG-IdrTjAeIhNHjBg&sa=X&oi=blogsearch_group&resnum=14&ct=title

maart 30, 2009

Hope starts in The Hague

 

www.youtube.com/watch?v=-hLInoqoCLg

www.defensie.nl/actueel/kamerstukken/kamerbrieven/2009/01/46129377/Afghanistan_conferentie www.sp.nl/wereld/nieuwsberichten/6551/090318-laat_kamerleden_toe_bij_afghanistan_conferentie.html www.telstar-online.nl/activiteit.php?id=890 www.volkskrantblog.nl/bericht/253753

And never forget: It was not Johnson but Kennedy who sent in first troops into Vietnam!!!

 

 

 

maart 28, 2009

Obama de slimme

 

www.nujij.nl/obamaslim-wijs-en-doortastend-niet-amerikan-blijf.4098714.lynkx?tab=stemmers

www.nl.wordpress.com/tag/obama-en-zijn-slimmetactiek

www.barackobama.skynetblogs.be/post/6787520/obama-overweegt-om-met-gematigde-leden-taliba

www.nieuwepolitiek.wordpress.com

 

 

maart 25, 2009

De dynamiek van de oorlog (2)

Veel Nederlanders schijnen te denken dat de Tweede Wereldoorlog het gevolg was van de Jodenvervolging door de Nazi’s. We willen o zo graag oorlog gevoerd hebben vanuit edele motieven. Volgens mij bestaat er geen geschiedenisboek op school dat dergelijke kolderieke prietpraat verdedigt maar even zo goed hebben de Nederlanders kennelijk hun eigen oordeel al klaar. Achteraf weten ze wat de oorzaak was, naar eigen zeggen. In werkelijkheid was de loop der dingen eerder andersom. De Jodenvervolging nam explosieve vormen aan toen de oorlog was begonnen. Het idee om Zyklon B gas te gebruiken, ontstond in die periode. Waarom? Omdat de Nazi’s het zagen als belangrijke onderneming waarmee juist in oorlogstijd grote “successen” geboekt moesten worden.

Wel is waar dat de Jodenvervolging, ook wel holocaust of Shoa genaamd, de kiemen legde voor de volgende oorlog: de stichting van de staat Israël. Deze historische blunder was het gevolg van een mengeling van schaamte over de holocaust en verborgen antisemietisme. Het éne deel van de Europeanen vond dat de Joden na hun verschrikkelijke lijden een eigen staat hadden verdiend. Het andere deel zag daarin een mooie kans om voorgoed van de “eigen Joden” af te komen. Ja, ook na 1945 waren er nog voldoende mensen die meenden dat een “fatsoenlijke vorm” van antisemietisme kon bestaan.

De stichting van de staat Israël vond plaats tegen de adviezen van de Britse regering, de kampioenen van de Tweede Wereldoorlog, in. De britten voorzagen grote problemen in het gebied dat toen ook wel Palestina werd genoemd, naar de Palestijnen die er woonden. Maar ja, het tij was op de hand van de Joodse extremisten, Zionisten, die in toenemende mate naar het “Beloofde Land” terugkeerden. Alleen al de uitdrukking “terugkeren” was een gotspe want de Joodse families waren er eeuwenlang niet geweest. Hoe zo, terugkeren?  Dat gebeurde ook nog allemaal onder dramatische naamgevingen als “Exodus” en de hele trieste vertoning was voor elkaar.

En ja hoor, het werd hommeles. Eerst moordde de Joodse verzetsebweging Haganah er lustig op los onder de Engelse militairen in het gebied. Later verdreven de Palestijnse families uit hun huis omdat ze woonden in “historisch Joods gebied”. Dat laatste klonk de Europeanen misschien wel heel vertrouwd in de oren maar ze haalden hun hand over het hart vanwege de Shoa. Joden waren zielig. Vanaf dat moment is het nooit meer goedgekomen tussen beide partijen. Zelfs de idealistische jongeren die vanuit Nederland en andere Europese landen naar de Joodse kibboetsim (collectieve boerderijen, of kolchozen) trokken, konden er nog iets aan doen. De Joden vestigden zich in het hele Palestijnse gebied. Voor de Palestijnen bleef niets anders over dan zich terug te trekken in de omringende Arabische landen. Deze waren daar niet dol op maar ze zagen in de Joodse kolonisatie wel een hernieuwde inmenging van het westen in hun invloedssfeer.

Blunder of niet, Israël heeft zich ontwikkeld tot een echte, levenskrachtige staat maar aan het probleem van de palestijnen is nooit iets gedaan en het sluimerende antisemietisme in de Aarabische wereld bloeide op en verspreidede zich zelfs naar niet Arabische landen zoals Iran. De Joodse staat werd meer en meer het symbool van westers koloniale arrogantie en dat zette in het Midden-Oosten kwaad bloed. De nationalistisch-religieuze fundamentalisten zagen er een basis in om zich te keren tegen alles wat westers was, inclusief het Saoedische koningshuis en zie: Osama bin Laden was geboren. Nog voordat de oorlog in het Palestijnse gebied was gestaakt, had ze zich al verplaatst naar veel gevaarlijker plaatsen zoals Irak en Afghanistan. De dynamiek van de oorlog had opnieuw toegeslagen want oorlog is een DNA-keten die door het leven van de mensen loopt. Een onvermijdelijk ritueel, zo lijkt het.

De kunst is het om de oorlog te verkopen. In het westen gebeurt dat door te spreken over vredesmissies, een misselijkmakende vorm van volksverlakkerij maar succesvol als marketing pr. We willen o zo graag oorlog voeren vanuit edele motieven. Wordt vervolgd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.vredesmissies.nl

www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1485593.ece/Voorhoeve_kritisch_over_westerse_vredesmissies_.html

www.maroc.nl/forums/archive/index.php/t-224442.html

www.vredessite.nl/nieuweoorlog/2007/2510/jose.html

www.cloggie.org/linksgedacht/category/anti-oorlog

www.mejane.com/trailers/play/11849/Stella’s_oorlog.html

 

 

maart 24, 2009

De dynamiek van de oorlog

“Vrede is slechts een droom en niet eens een mooie”, ik meen dat het de Duitse maarschalk Von Moltke was die deze uitspraak deed en ik ben bang dat ik het nog gedeeltelijk met hem eens ben ook. Gedeeltelijk want er zijn veel kanttekeningen bij te plaatsen. Zeker is dat oorlog niet meer is dan een ritueel dat de mensheid niet meent te kunnen missen. Daarbij wordt steeds het voorwendsel gebruikt dat ze bijdraagt aan een nadering van de vrede. Zelfs dat is waar, zij het op een wel heel cynische manier.

In de hele geschiedebnis heeft oorlog nog nooit tot de oplossing van een probleem geleid, uitsluitend tot de verplaatsing ervan. Nou ja, in het ergste geval was zelfs daarvan geen sprake want de Eerste en de Tweede Wereldoorlog speelden zich in de kern op dezelfde plaats af. In de komende serie ga ik in op het verschijnsel oorlog en de manier waarop we er misschien ooit van verlost zullen raken. Wees niet blij want op korte termijn zie ik dat niet gebeuren en misschien is dat maar goed ook.

De Eerste Wereldoorlog was in aanleg grotendeels het gevolg van het onverzettelijke gedrag van de Geassocieerden, zoals toen de “internationale gemeenschap” werd genoemd. Niet de Duitsers maar hun tegenstanders hebben een hoofdrol gespeeld bij het ontstaan van deze oorlog door Duitsland te kleineren en te remmen in zijn wereldomvattende ambities. De Duitse globalisering liep stuk op de Franse en Engelse en, zo je wilt, ook op de Russische doelstellingen.

Wat daarna gebeurde was een verschrikking. Het Duitse volk werd gekleineerd en vertrapt, gefrustreerd waar maar mogelijk was en onder de duim gehouden. Jammer genoeg had Hitler gelijk in  zijn verwerping van het Verdrag van Versailles en kwam zijn aanduiding “diktaat” heel wat dichter bij de waarheid. Eén aardig voorbeeld, zij het een detail maar dan toch belangrijk. De Fransen lieten het Rijnland bezetten door Afrikaanse soldaten, zo zwart als de nacht en zij mochten doen waar ze zin in hadden. In deze tijd van westers kolonialisme was de boodschap duidelijk: “Gij Duitsers zult het voetveeg zijn van de “wilden” uit Arika.” Het gaat daarbij niet om de vraag of racisme geoorloofd is of niet maar wel om de opzet een algemeen superioriteitsgevoel in Europa tot zwakke plek van de verslagenen te maken. Misdadig.

Deze aanpak en het feit dat Duitsland als enige de schuld van de oorlog in de schoenen kreeg geschoven en dus herstelbetalingen moest doen, vormden een dankbare bron van onvrede. Gemengd met de crisis van de jaren dertig kon de vrucht niet anders dan verschrikkelijk zijn. Een moorddadig extremisme kreeg zijn kans, op grond van een verpletterd gevoel van eigenwaarde. De Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna vormden daarmee het ei waaruit het broedsel dat Wereldoorlog II voortkwam. Als grootste slachtoffer kozen de extremisten een volk dat nauwelijks de middelen had zich te verweren: de Joden. Alle jarenlange frustraties door een gekwetst zelfgevoel, werden op hen losgelaten. Slachtoffer werd dader.

De opeenvolging van slachtofer en dader werd mij vandaag opnieuw duidelijk toen ik de afbeelding zag van T-shirts in Israël. Daarop is een zwangere Palestijnse vrouw afgebeeld achter een schietschijf. Het opschrift luidt: “Twee voor de prijs van één”. Verloedering kan snel voortwoekeren. Opnieuw heeft de oorlog, die van 1940-45 niets opgelost maar alleen iets verplaats. Wordt vervolgd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.greatwar.nl/students/papers/lode/lode.html

www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/De_oorzaken_van_de_Eerste_Wereldoorlog 

www.scholieren.com/werkstukken/22377

www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=184802

www.beslist.nl/boeken/d0000106549/Tweede_wereldoorlog_oorzaak_en_gevolg.html

www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=378777 

www.slachtoffersendaders.nl

www.destentor.nl/regio/lochem/2454292/Echt-Recht-goed-voor-slachtoffer-en-dader.ece?startshow=null

 

 

 

 

maart 23, 2009

Meest

Filed under: Lege zee,Uncategorized — Kaj Elhorst @ 12:15 pm
Tags:

Paling is het maleise woord voor “meest” en paling ikan betekent aquarium. Nu begrijp ik waar die palingvissers hun informatie vandaan halen. Uit het verkeerde woordenboek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

www.nieuwepolitiek.wordpress.com

Service

www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1904717.ece/Verburg_legt_palingvisserij_aan_banden.html

 

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.